Visie

Visie

IK-ZO staat voor: Integrale Kwaliteits-Zorg Onderwijs.


"Wat je ook kunt doen, of in je dromen meent te kunnen doen, begin ermee! In stoutmoedigheid schuilt: talent, kracht en verwondering."

De visie van het kwaliteitszorgsysteem IK-ZO is gebaseerd op de Self determination theory van Deci en Ryan. De verhouding tussen relatie, autonomie en competentie vormen de basis van deze theorie.

In de visie van de makers van IK-ZO gaat het hierbij om het gedrag van de medewerkers die in een organisatie werkzaam zijn. Hier is de naam IK-ZO een verwijzing naar, namelijk hoe gedraag ik mij in de organisatie (IK-ZO). Dit gedrag is bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs.

Self Determination Theory van Deci & Ryan