IK-ZO Kwaliteitszorgsysteem

Inrichting kwaliteitszorgsysteem IK-ZO

IK-ZO is een overzichtelijk en gebruiksvriendelijk kwaliteitszorgsysteem voor het onderwijs. Het kwaliteitszorgsysteem kent drie modules. De module kwaliteitskaarten, de module bekwaamheidsdossier en de module enquêtes.

Het systeem voldoet aan;

Wet BIO
  • ontwikkeling leerkrachten
  • competenties
  • bekwaamheidsdossier
CAO
  • ontwikkelen leerkrachten
  • gesprekscyclus
Inspectie
  • eisen inspectie
PO raad
  • toetsingskader PO raad

Met behulp van deze modules kan de onderwijskwaliteit van de organisatie in beeld worden gebracht en verder worden ontwikkeld. De onderwijskwaliteit kan op bestuursniveau, school niveau en individueel niveau worden weergegeven. Tevens is het mogelijk om de gegevens met elkaar te vergelijken (benchmarking) om zo de onderwijsontwikkeling te kunnen vaststellen.

Het kwaliteitszorgsysteem is flexibel en kan geheel naar wens van de organisatie worden ingericht. Het systeem kan middels de planning een Plan, Do, check, Act cyclus uitvoeren. Hierdoor kan het proces van afname geheel automatisch verlopen. Het kwaliteitszorgsysteem is webbased en kan dus overal waar een verbinding is met het world wide web, gebruikt worden. Dit kan op een personal computer, laptop, tablet of smartphone.

ScreenshotsVisie

IK-ZO staat voor: Integrale Kwaliteits-Zorg Onderwijs.


"Wat je ook kunt doen, of in je dromen meent te kunnen doen, begin ermee! In stoutmoedigheid schuilt: talent, kracht en verwondering."

De visie van het kwaliteitszorgsysteem IK-ZO is gebaseerd op de Self determination theory van Deci en Ryan. De verhouding tussen relatie, autonomie en competentie vormen de basis van deze theorie.

In de visie van de makers van IK-ZO gaat het hierbij om het gedrag van de medewerkers die in een organisatie werkzaam zijn. Hier is de naam IK-ZO een verwijzing naar, namelijk hoe gedraag ik mij in de organisatie (IK-ZO). Dit gedrag is bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs.

Self Determination Theory van Deci & Ryan


Plan, Do, Check, Act

Het kwaliteitszorgsysteem IK-ZO hanteert de Plan, Do, Check, Act cyclus van Deming. Deze kwaliteitscirkel is een creatief hulpmiddel voor kwaliteitsmanagement en probleemoplossing ontwikkeld door William Edwards Deming. De cirkel beschrijft de vier activiteiten: Plan, Do, Check, Act die op alle verbeteringen in organisaties van toepassing zijn.

Plan, Do, Check, Act cyclus van Deming


Appreciative Inquiry

Waarderend onderzoeken helpt mensen, teams en organisaties om op een positieve manier naar ontwikkelingen te kijken. Vragen als: waar worden wij blij van, wat gaat goed en willen wij nog meer van, zijn het vertrekpunt voor deze methodiek. Het zorgt voor positieve beelden en positieve ontwikkelingen.

waarderend onderzoeken