IK-ZO Kwaliteitszorgsysteem

Kwaliteit is van groot belang in het onderwijs om leerlingen goed op te leiden en voor te bereiden op hun toekomst. Met het kwaliteitszorgsysteem van IK-ZO brengt u de kwaliteit van het onderwijs in kaart op drie verschillende niveaus: bestuurs-, school- en leerkrachtniveau. Door regelmatig de kwaliteit te onderzoeken, krijgt u inzicht in wat er wel en niet goed gaat in uw onderwijsinstelling. U vergelijkt de resultaten van controles op verschillende momenten en stelt zo de onderwijsontwikkeling vast. Het IK-ZO kwaliteitszorgsysteem helpt u om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen en verbeteringen door te voeren.

Het systeem voldoet aan;

Wet BIO
 • ontwikkeling leerkrachten
 • competenties
 • bekwaamheidsdossier
CAO
 • ontwikkelen leerkrachten
 • gesprekscyclus
Inspectie
 • eisen inspectie
PO raad
 • toetsingskader PO raad

ScreenshotsDe modules van IK-ZO

Het overzichtelijke en gebruiksvriendelijke kwaliteitszorgsysteem IK-ZO bestaat uit vier verschillende modules die helpen om de kwaliteit in kaart te brengen, te waarborgen en te verbeteren. De focus ligt op het gedrag van de medewerkers in de organisatie, omdat het individuele gedrag bepalend is voor de kwaliteit van het onderwijs. De modules zijn gebaseerd op de wetenschappelijke zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan.


Module 1: kwaliteitskaarten

Met kwaliteitskaarten brengt u de kwaliteit van het onderwijs in kaart. Voor ieder onderwerp – bijvoorbeeld didactisch handelen of zorg en begeleiding – is er een speciale kaart waarmee de kwaliteit bepaald wordt. U beslist zelf welke kaarten u wilt, vult deze periodiek online in en vergelijkt resultaten.

Bekijk de kwaliteitskaarten module

Module 2: bekwaamheidsdossier

Het bekwaamheidsdossier helpt medewerkers in het onderwijs om zich te ontwikkelen. Met het bekwaamheidsdossier wordt de bekwaamheid van de leerkracht in kaart gebracht en krijgt u inzicht in de mogelijkheden om u verder te ontwikkelen.

Bekijk de bekwaamheidsdossier module

Module 3: enquêtes

Met de module enquêtes stelt u eenvoudig enquêtes op voor leerlingen, medewerkers of ouders. Hiermee krijgt u inzicht in de kwaliteit van het onderwijs vanuit verschillende perspectieven. Het opstellen en versturen van enquêtes is eenvoudig met het IK-ZO kwaliteitszorgsysteem.

Bekijk de enquête module

Module 3: documenten

Met de module documenten heeft u inzicht in alle kwaliteitsdocumenten en toegang tot een kalender met daarin de bijbehorende activiteiten die uitgevoerd moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan een jaarverslag of strategisch beleidsplan.

Bekijk de documenten moduleVrijblijvend kennis maken met het IK-ZO systeem?

Vraag een gratis en vrijblijvende demo aan.


Positieve benadering bij het doorvoeren van verbeteringen

Het IK-ZO kwaliteitszorgsysteem benadert ontwikkeling en verbetering op een positieve manier. Er wordt gekeken naar waar medewerkers blij van worden en waar ze meer van willen. De positieve benadering zorgt ervoor dat ook de houding en ontwikkeling positief is. Bij het doorvoeren van verbeteringen wordt er gebruik gemaakt van de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act) van William Edwards Deming. Dit creatieve hulpmiddel dient om verbetering op gestructureerde wijze door te voeren.

 • Plan: maak een plan van aanpak
 • Do: voer het gemaakte plan uit en verzamel data
 • Check: controleer of de resultaten voldoen aan de gestelde doelen
 • Act: stuur indien nodig bij om de gewenste resultaten te behalen

Voordelen van IK-ZO kwaliteitszorgsysteem

Het IK-ZO kwaliteitssysteem is niet alleen gebruiksvriendelijk, maar voldoet ook aan de Wet BIO, de CAO, de eisen voor inspectie en het toetsingskader van de PO-raad. U gebruikt het systeem eenvoudig via de webbrowser op het door u gewenste apparaat. De afname van controles verloopt automatisch en wordt op wens van uw organisatie ingericht.