Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg is een woord wat u in veel werkvelden tegenkomt, waaronder in het onderwijs. Leerlingen worden op hun toekomst voorbereid in een onderwijsinstelling en het is belangrijk dat de kwaliteit klopt. Dat is precies wat kwaliteitszorg betekent: voor hoge kwaliteit zorgen en verbeteringen doorvoeren waar nodig. Het IK-ZO kwaliteitszorgsysteem is een digitale tool die u hierbij helpt en het makkelijk maakt om hoogwaardig onderwijs te bieden op alle vlakken. Kwaliteitszorg is belangrijk op bestuurs-, school- en leerkrachtniveau.

ScreenshotsWat is kwaliteitszorg in het onderwijs?

Kwaliteitszorg is een verzameling van maatregelen die ervoor zorgen dat de kwaliteit van diensten of producten gewaarborgd wordt en, indien nodig, verbeterd wordt. In het onderwijs gaat het bij kwaliteitszorg om het faciliteren van goed onderwijs. Dit houdt niet alleen in dat lessen van hoge kwaliteit zijn met bekwame leerkrachten, maar ook dat de randvoorwaarden kloppen. Leerlingen worden goed begeleid en voelen zich veilig en op hun gemak op school.


Het IK-ZO kwaliteitszorgsysteem

Het IK-ZO kwaliteitszorgsysteem is een digitaal systeem dat onderwijsinstellingen helpt om de kwaliteit in kaart te brengen en om verbeteringen door te voeren. Hierbij ligt de focus op het gedrag van individuele medewerkers en hun intrinsieke motivatie, omdat dit bepalend is voor de kwaliteit van het onderwijs. Het IK-ZO kwaliteitszorgsysteem werkt met vier modules die gebaseerd zijn op de zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan.


Kwaliteitskaarten

Kwaliteitskaarten zijn kaarten waarmee de kwaliteit van het onderwijs op verschillende vlakken in kaart wordt gebracht. Ieder onderwerp heeft een eigen kaart die periodiek online ingevuld wordt. U kunt resultaten inzien en vergelijken.

Bekijk de kwaliteitskaarten module

Bekwaamheidsdossier

Om medewerkers te helpen om zich te ontwikkelen is er het bekwaamheidsdossier. De bekwaamheid wordt in kaart gebracht en medewerkers krijgen zo te zien op welke vlakken ze zichzelf kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld door middel van de bijbehorende e-learning modules.

Bekijk de bekwaamheidsdossier module

Enquêtes

Met enquêtes krijgt u inzicht in de meningen van leerlingen, ouders en medewerkers. U maakt gebruik van de standaard vragenlijsten of stelt deze zelf op. Bepaalde verplichte enquêtes worden automatisch doorgestuurd naar de onderwijsinspectie.

Bekijk de enquête module

Documenten

De module documenten is een manier om alle kwaliteitsdocumenten op één plek te verzamelen en u kunt zien welke documenten nog ontbreken.

Bekijk de documenten moduleVrijblijvend kennis maken met het IK-ZO systeem?

Vraag een gratis en vrijblijvende demo aan.


PDCA-cyclus voor het doorvoeren van verbeteringen

Het doorvoeren van verbeteringen is uiterst belangrijk in de kwaliteitszorg in het onderwijs. Hiervoor maakt IK-ZO gebruik van de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act) van William Edwards Deming. Het is een creatief hulpmiddel om verbeteringen gestructureerd door te voeren. De focus bij IK-ZO ligt op een positieve benadering, waardoor medewerkers gemotiveerder zijn.

  • Plan: plan van aanpak maken
  • Do: gemaakte plan uitvoeren
  • Check: controleren of resultaten voldoen aan gestelde doelen
  • Act: bijsturen indien nodig