Kwaliteitszorg onderwijs

In een onderwijsinstelling worden leerlingen voorbereid op hun toekomst en om dit zo goed mogelijk te doen, is onderwijs van hoge kwaliteit belangrijk. Kwaliteitszorg in het onderwijs is dan ook het waarborgen van de kwaliteit en het doorvoeren van nodige verbeteringen. Het kwaliteitszorgsysteem van IK-ZO helpt u daarbij: de digitale tool maakt het makkelijk om inzicht in de kwaliteit te krijgen en om verbeteringen door te voeren op bestuurs-, school- en leerkrachtniveau.

ScreenshotsWat is kwaliteitszorg in het onderwijs?

Kwaliteitszorg heeft de volgende betekenis: een verzameling van maatregelen die ervoor zorgen dat producten of diensten van de juiste kwaliteit zijn en zo niet, dat dit verbeterd wordt. In het onderwijs betekent kwaliteitszorg het waarborgen van goed onderwijs. Hier hoort bij dat lessen van voldoende kwaliteit zijn, dat leerkrachten bekwaam zijn en dat de materialen aan de kwaliteitseisen voldoen. Daarnaast moeten leerlingen zich veilig en op hun gemak voelen en moeten ze goed begeleid worden op school.


Het IK-ZO kwaliteitszorgsysteem

Het kwaliteitszorgsysteem van IK-ZO is een digitaal systeem voor onderwijsinstellingen. Hiermee voert u kwaliteitsonderzoeken uit, vergelijkt u resultaten en voert u verbeteringen door. De focus ligt op de intrinsieke motivatie en het gedrag van individuele medewerkers, omdat dit voor een groot deel de kwaliteit van het onderwijs bepaalt. Het IK-ZO kwaliteitszorgsysteem bestaat uit vier modules.


Kwaliteitskaarten

Met kwaliteitskaarten brengt u de kwaliteit van het onderwijs in kaart. Iedere kaart heeft een specifiek onderwerp en wordt digitaal ingevuld. Door dit periodiek te doen krijgt u inzicht in de ontwikkelingen en kunt u makkelijker verbeteringen doorvoeren waar nodig.

Bekijk de kwaliteitskaarten module

Bekwaamheidsdossier

Iedere medewerker heeft een bekwaamheidsdossier waarmee wordt vastgesteld hoe ze zichzelf verder kunnen ontwikkelen. Er wordt gekeken naar de bestaande vaardigheden en de interesses van de medewerker. Bij deze module hoort ook e-learning.

Bekijk de bekwaamheidsdossier module

Enquêtes

Om inzicht te krijgen in de meningen van ouders, medewerkers en leerlingen maakt u gebruik van de module enquêtes. U gebruikt de bestaande vragenlijsten of stelt deze zelf op. Een aantal verplichte enquêtes staan standaard in het systeem en de resultaten worden automatisch naar de onderwijsinspectie gestuurd.

Bekijk de enquête module

Documenten

Alle kwaliteitsdocumenten worden op één plek opgeslagen met de module documenten. Ook ziet u in een kalender welk documenten wanneer geüpload moet worden.

Bekijk de documenten moduleVrijblijvend kennis maken met het IK-ZO systeem?

Vraag een gratis en vrijblijvende demo aan.


PDCA-cyclus voor het doorvoeren van verbeteringen

De afkorting PDCA staat voor Plan, Do, Check en Act. Met deze cyclus kunt u eenvoudig verbeteringen doorvoeren in het onderwijs op bedrijfs-, school- en leerkrachtniveau. Deze werkwijze van William Edwards Deming zorgt voor een gestructureerde aanpak. U maakt eerst een plan van aanpak, voert het plan vervolgens uit, maakt resultaten inzichtelijk en kijkt of doelen behaald zijn. Zo niet, stuurt u als vierde stap de aanpak bij.