Kwaliteitskaarten

Niveaus

Met de module kwaliteitskaarten kunt u de kwaliteit van uw onderwijs in kaart brengen. Voor de verschillende domeinen, zoals didactisch handelen, opbrengsten, zorg en begeleiding etc. zijn er kaarten opgesteld op schoolniveau en persoonlijk niveau.

Het kwaliteitskaarten systeem kent verschillende niveaus. Er is een bestuursniveau, directieniveau en medewerkerniveau. Elk niveau heeft weer z’n eigen bevoegdheden en mogelijkheden.Flexibel

Het opstellen van de kaarten kan geheel naar eigen wens gedaan worden. Hier kan dus maatwerk geleverd worden. Ook het toevoegen van kwaliteitskaarten is geen enkel probleem. Zo kunnen ook schoolspecifieke eisen of ontwikkelingen in kaart worden gebracht.Digitale afname

De afname van de verschillende kwaliteitskaarten kan in de kalender van de planning worden genoteerd. Ook de frequentie van de afname van een kwaliteitskaart kan worden vastgelegd. Hierdoor ontstaat een volledige digitale planning waardoor het kwaliteitssysteem op de geplande data alle medewerkers een mail stuurt en uitnodigt om de kwaliteitskaart in te vullen. Het kwaliteitssysteem houdt bij wie de kwaliteitskaart nog moet invullen. Deze medewerkers krijgen na verloop van tijd een herinneringsmail.Archief

Het kwaliteitskaartensysteem kent ook een archief. In het archief staan de kwaliteitskaarten die op dit moment niet actief worden gebruikt. Deze kwaliteitskaarten kunnen op elk gewenst moment worden ingezet.Benchmark

Nadat de afname van een kwaliteitskaart is afgerond kunnen de resultaten met elkaar worden vergeleken (benchmark) Dit kan op bestuursniveau, schoolniveau en individueel niveau.

De benchmarking laat een ontwikkeling zien en kan leiden tot actie.E-learning

In de module kwaliteitskaarten is e-learning opgenomen. Er worden verschillende e-learning modules aangeboden die passend zijn bij het domein van een kwaliteitskaart.Helpfunctie

Het systeem voor kwaliteitskaarten heeft ook een uitgebreide helpfunctie waarin alle mogelijkheden van het kwaliteitskaartensysteem overzichtelijk en duidelijk worden verwoord met ondersteuning van afbeeldingen.