Kwaliteitskaarten

Onderwijs van hoge kwaliteit is belangrijk om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst. Het IK-ZO kwaliteitszorgsysteem helpt u om de kwaliteit van het onderwijs in kaart te brengen en te verbeteren. Dit doet u aan de hand van verschillende modules, waarvan de module kwaliteitskaarten er één is. Kwaliteitskaarten helpen u om resultaten te vergelijken en ontwikkelingen inzichtelijk te maken.


Wat zijn kwaliteitskaarten?

Kwaliteitskaarten zijn kaarten waarmee de kwaliteit van het onderwijs vastgesteld kan worden. Ieder domein heeft een eigen kaart, bijvoorbeeld een kaart voor didactisch handelen of een kaart voor zorg en begeleiding. Het kwaliteitskaartensysteem kent verschillende niveaus: bestuurs-, school- en leerkrachtniveau. Per niveau wordt het inzichtelijk hoe het er met de kwaliteit van een bepaald domein voor staat. Dit wordt zichtbaar middels een kwaliteitskaart en ontwikkelaart. In de handige helpfunctie wordt het systeem uitgelegd en wordt iedere kaart verwoord en afgebeeld. De module hanteert de indicatoren van de inspectie van OCW.


Digitaal afnemen en invullen

Kwaliteitskaarten kunnen digitaal worden ingevuld via een webbrowser vanaf het door u gewenste apparaat. U stelt zelf de frequentie van invullen in en de taken worden automatisch in de kalender ingevuld. Medewerkers worden via een e-mail op de hoogte gesteld en kunnen de kaart makkelijk invullen wanneer het goed uitkomt.

Kaarten aanpassen en toevoegen

De module kwaliteitskaarten heeft standaard set kwaliteitskaarten die u kunt gebruiken, maar het is ook mogelijk om zelf kaarten toe te voegen of bestaande kaarten aan te passen. Dit maatwerk helpt om ontwikkelingen specifiek voor uw school inzichtelijk te maken.


Resultaten vergelijken

Dankzij de benchmarking functie kunt u resultaten vergelijken. U vergelijkt bijvoorbeeld de kaarten van de afgelopen twee jaren met elkaar om zo de ontwikkelingen helder te krijgen. Vervolgens kunt u actie ondernemen.

Kaarten archiveren

Het is mogelijk om kaarten te archiveren die u niet langer gebruikt. Ze zijn inzichtelijk in het archief en kunnen op elk gewenst moment opnieuw ingezet worden.

Digitaal bijleren

Op basis van de kwaliteitskaart en ontwikkelkaart kan de medewerker gebruik maken van de e-learning om zich verder te ontwikkelen in het gekozen domein.Vrijblijvend kennis maken met de kwaliteitskaarten module?

Vraag een gratis en vrijblijvende demo aan.


Wetenschappelijk onderbouwde aanpak

Het IK-ZO kwaliteitszorgsysteem is wetenschappelijk onderbouwd. De verschillende modules, waaronder de kwaliteitskaarten, zijn gebaseerd op de zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan. Ze helpen om de intrinsieke motivatie van medewerkers te verhogen. Verbeteringen en ontwikkelingen worden op positieve wijze benaderd, waarbij er vooral gekeken wordt waar medewerkers meer van willen en wat er al goed gaat. Voor het doorvoeren van verbeteringen wordt gebruik gemaakt van de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act). Deze cyclus kent de volgende stappen: een plan maken, het plan uitvoeren en data verzamelen, controleren of de gestelde doelen behaald worden en eventueel bijsturen.