Enquête banner

Enquêtes

Onderwijs van hoge kwaliteit is van groot belang om leerlingen goed op te leiden en voor te bereiden op hun toekomst. Het IK-ZO kwaliteitszorgsysteem helpt u als onderwijsinstelling om de kwaliteit in kaart te brengen en te verbeteren. Het kwaliteitszorgsysteem omvat vier verschillende modules, waarvan de module enquêtes er één is. Enquêtes helpen om de meningen van diverse doelgroepen te verzamelen, waardoor u verbeteringen kunt doorvoeren.


Wat is de module enquêtes?

De module enquêtes dient, zoals de naam al doet vermoeden, om enquêtes op te stellen. De module bevat verschillende vragenlijsten waar u gebruik van kunt maken, bijvoorbeeld om meningen te verzamelen van leerlingen, ouders of leerkrachten. De combinatie van de verschillende perspectieven zorgt ervoor dat u een volledig beeld krijgt van wat er speelt in uw onderwijsinstelling.


Set met standaard enquêtes

De module enquêtes bestaat uit een aantal standaard vragenlijsten die u direct kunt gebruiken. Er zijn enquêtes over tevredenheid voor verschillende doelgroepen: leerlingen, ouders en medewerkers. Ook bevat de module een exit enquête voor groep 8 en een schoolondersteuningsprofiel.

Enquêtes toevoegen en aanpassen

Naast de bestaande enquêtes kunt u ook een nieuwe enquête opstellen wanneer u andere zaken wilt meten in uw onderwijsinstelling. De module enquêtes heeft verschillende opties: open vragen, gesloten vragen of meerkeuzevragen. Het is mogelijk om de vragenlijst compleet af te stemmen op de wensen van uw organisatie.

Resultaten vergelijken

Wanneer de enquête is ingevuld, krijgt u inzicht in de statistieken. U kunt dus per vraag zien wat de gemiddelde score is, wat de verdeling van antwoorden is of welke antwoorden er op open vragen zijn binnengekomen. Enquêtes die regelmatig worden uitgevoerd kunnen met elkaar vergeleken worden. Met de benchmarking functie kunt u bijvoorbeeld zien of de tevredenheid onder leerlingen is toegenomen of afgenomen in de afgelopen jaren. Het vergelijken van resultaten maakt inzichtelijk waar verbeterpunten zijn.

Samenwerking met Vensters

IK-ZO kwaliteitszorgsysteem werkt samen met Vensters in het kader van de enquêtes. Deze samenwerking zorgt ervoor dat afgenomen enquêtes automatisch op scholenopdekaart.nl geplaatst worden. De enquêtes over sociale veiligheid en leerlingtevredenheid worden via het IK-ZO kwaliteitszorgsysteem direct doorgestuurd naar de onderwijsinspectie. Daarmee voldoet u aan de monitorplicht en aan de eisen van de wet veiligheid op school.Vrijblijvend kennis maken met de enquêtes module?

Vraag een gratis en vrijblijvende demo aan.


Verbeteringen doorvoeren met PDCA-cyclus

U neemt enquêtes af met een reden: om inzicht te krijgen in de kwaliteit van het onderwijs en om naar aanleiding daarvan stappen te zetten om de kwaliteit te verbeteren. Het IK-ZO kwaliteitszorgsysteem werkt daarbij met de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act). U begint met het maken van een plan voert dit vervolgens uit. Daarna controleert u aan de hand van de verzamelde data of de resultaten voldoende zijn. Als laatste doet u, indien nodig, aanpassingen in de aanpak om de doelen wel te behalen. Het IK-ZO kwaliteitssysteem gaat uit van de zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan, waarbij de focus ligt op het verhogen van de intrinsieke motivatie van medewerkers. Dit ziet u terug in de PDCA-cyclus.