Enquête banner

Enquêtes

Verschillende enquêtes

In de module IK-ZO enquêtes staan standaard verschillende enquêtes die gebruikt kunnen worden door het onderwijs. Hierbij valt te denken aan; een enquête voor leerlingen, ouders, medewerkers, exit enquête en veiligheidsmonitor.Vensters

In dit kader hebben wij een samenwerking met Vensters. De afgenomen enquêtes kunnen automatisch geplaatst worden op scholenopdekaart.nl De veiligheidsmonitor wordt via Vensters automatisch doorgestuurd naar de inspectie van het onderwijs.Flexibel

Het is mogelijk om eigen enquêtes in het systeem samen te stellen. De module biedt vele mogelijkheden met open en gesloten vragen of meerkeuze vragen. De enquêtes kunnen op maat worden afgestemd op de wensen van de organisatie. Tevens is het mogelijk om verschillende benchmarks uit te voeren.