Bekwaamheidsdossier

Om onderwijs van hoge kwaliteit te bieden en leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst, is het nodig om de kwaliteit regelmatig te controleren. Met het IK-ZO kwaliteitszorgsysteem brengt u kwaliteit in kaart, maakt u ontwikkelingen inzichtelijk en voert u eenvoudig verbeteringen door. Het kwaliteitszorgsysteem werkt met vier modules, waarvan het bekwaamheidsdossier er één is.


Wat is een bekwaamheidsdossier?

Een bekwaamheidsdossier is een dossier waarmee de bekwaamheid van een medewerker in kaart gebracht wordt. Leerkrachten zijn ontzettend belangrijk in het onderwijs en bepalen voor een groot deel de kwaliteit hiervan. Met een bekwaamheidsdossier zorgt u ervoor dat er ruimte is voor de ontwikkeling van iedere medewerker. Het bekwaamheidsdossier werkt op drie niveaus: het bestuurs-, school- en leerkrachtniveau. De module voldoet aan het toetsingskader van de PO-raad.


Medewerker is eigenaar van eigen ontwikkeling

De basis voor het bekwaamheidsdossier is de medewerker als eigenaar van zijn eigen ontwikkeling. Volgens de zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan is autonomie een van de basisbehoeften die de intrinsieke motivatie kan verhogen. Medewerkers voelen zich dus gemotiveerder wanneer ze het gevoel hebben om eigenaar te zijn van de eigen ontwikkeling.

Tools voor ontwikkeling

Het bekwaamheidsdossier biedt verschillende tools voor de ontwikkeling van de medewerker. Zo kan er een nulmeting gedaan worden, kan er 360 graden feedback gegeven worden en kan er een gesprekcyclus ingericht worden bestaande uit ontwikkelgesprek, functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek. De gesprekken worden gevoerd aan de hand van waarderende gesprekken, appreciative inquiry. Naar aanleiding van de feedback stelt de medewerker een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) op.

Digitaal bijleren via e-learning

Medewerkers kunnen bijleren via de e-learning die binnen het bekwaamheidsdossier aangeboden wordt. Iedere e-learning module heeft een ander onderwerp en de medewerker kiest zelf welke onderdelen hij interessant vindt.


Beoordeling door leidinggevende

Binnen het bekwaamheidsdossier is er ruimte voor een beoordeling van de leidinggevende. De medewerker wordt onder andere beoordeeld op het lesgeven, reflectie en ontwikkeling, samenwerking in het team en samenwerking met de omgeving.

Persoonlijk portfolio

Het portfolio is de plek waar alle informatie verzameld wordt. Hier zijn beoordelingen en ontwikkelingsplannen te vinden, maar ook diploma’s en certificaten kunnen geüpload worden.

Resultaten vergelijken

Via de benchmarking functie kunnen medewerkers hun resultaten uit voorgaande beoordelingen vergelijken met nieuwe beoordelingen, om zo te zien welke ontwikkeling ze doormaken en waar nog ruimte voor verbetering is.Vrijblijvend kennis maken met de bekwaamheidsdossier module?

Vraag een gratis en vrijblijvende demo aan.


Waar bestaat het bekwaamheidsdossier uit?

Het bekwaamheidsdossier van het IK-ZO kwaliteitszorgsysteem bestaat uit verschillende onderdelen. U ontvangt een volledig set met formulieren en lijsten, lesobservatie instrumenten en tools voor beoordelingen, 360 graden feedback en de gesprekscyclus. Ook e-learning, benchmarking en het portfolio zijn onderdelen van het dossier. Om verbeteringen door te voeren wordt er gebruik gemaakt van de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act). Medewerkers ontwikkelen zichzelf door een plan te maken, dit plan uit te voeren, te controleren of de resultaten aan de gestelde doelen voldoen en door eventueel bij te sturen.