Bekwaamheidsdossier

Niveaus

Het IK-ZO kwaliteitssysteem heeft ook een module IK-ZO bekwaam. Dit is een zeer uitgebreid digitaal bekwaamheidsdossier. Het bekwaamheidsdossier onderscheidt zich doordat het gericht is op ontwikkeling, beoordeling en tevens de mogelijkheid biedt voor het opstellen van een portfolio.

Het bekwaamheidsdossier kent verschillende niveaus. Er is een bestuursniveau, directieniveau en een medewerkersniveau. Elk niveau heeft z’n eigen mogelijkheden en bevoegdheden.Eigenaarschap

De medewerker doet er toe en is een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste factor in het onderwijs. Daarom is het van wezenlijk belang dat er aandacht is voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de medewerker. Het bekwaamheidsdossier van IK-ZO biedt de medewerker deze kans. Vanuit het principe dat de medewerker eigenaar is van zijn eigen ontwikkeling biedt het bekwaamheidsdossier van IK-ZO alle mogelijkheden om deze ontwikkeling vorm te geven.Onderdelen bekwaamheidsdossier

Het bekwaamheidsdossier bestaat onder andere uit de onderdelen;

 • eigenaarschap
 • ontwikkeling
 • gesprekscyclus
 • 360 graden feedback
 • portfolio
 • beoordeling
 • benchmark
 • statistiek
 • e-learningOntwikkeling

Het onderdeel ontwikkeling biedt de mogelijkheid voor een nulmeting en een 360 graden feedback. Tevens bestaat in dit onderdeel van het bekwaamheidsdossier de mogelijkheid om de gesprekkencyclus in te richten. Ook de e-learning heeft in dit onderdeel een plek gevonden. De medewerker kan naar aanleiding van de nulmeting, feedback of een andere ontwikkeling zijn Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) opstellen en gebruik maken van de e-learning die in het systeem wordt aangeboden.Beoordeling

De beoordeling wordt uitgevoerd door de leidinggevende De beoordeling bestaat uit een klassenobservatie en er wordt gekeken naar de onderdelen;

 • reflectie en ontwikkeling
 • samenwerking in het team
 • samenwerking met de omgevingPortfolio

Vanuit de persoonlijke ontwikkeling en de beoordeling kan de medewerker zijn portfolio opbouwen. Om het portfolio compleet te maken kunnen hier ook verschillende documenten, zoals diploma’s en certificaten worden geupload.Benchmark

Het bekwaamheiddossier bied ook de mogelijkheid om op verschillende onderdelen te benchmarken. Dit biedt de mogelijkheid om de eigen ontwikkeling en de teamontwikkeling nog beter in beeld te krijgen.E-learning

In de module bekwaamheidsdossier is e-learning opgenomen. Medewerkers kunnen hier gebruik van maken om zich verder te ontwikkelen.Helpfunctie

Het bekwaamheidsdossier bied een uitgebreide helpfunctie. In deze helpfunctie wordt op een overzichtelijke en in duidelijke bewoordingen de werking van het bekwaamheidsdossier verwoord.